محصولات
اطلاعات تماس
دفتر مرکزی: خیابان شهید مطهری- خیابان ترکمنستان- روبروی فروشگاه شهروند- شماره 18
تلفن: 6-88455061
نمابر: 88436040

در سالهای اخیر کاربرد کولرهای گازی در ایران روبه گسترش می باشد گرچه جهت انتخاب این دستگاه محاسبات کلاسیک بار سرمایی صورت نمی گیرد، اما به هرحال گزینش صحیح کولر گازی بر محاسبات و برآوردهایی مبتنی است تا ضمن تأمین آسایش مطلوب در محل موردنظر، از تحمیل هزینه های اضافی از بابت اسراف انرژی جلوگیری شود.
توصیه هایی برای استفاده صحیح کولر گازی:

1ـ بزرگترین عامل گرم شدن اتاقها معمولاً آفتاب است. این گرما به سرعت از راه شیشه و پنجره ها و به آهستگی از طریق دیوارهای خارجی و سقف به اتاق تحمیل می شود. با استفاده از موارد ذیل می توان مقدار گرمایش تحمیلی را کاهش داد.
• استفاده از پرده یا کرکره داخلی
• استفاده از سایبان
• استفاده از شیشه های رفلکس
• عایق کاری سقف و دیوارهای خارجی
2ـ دومین منبع بزرگ بار گرمایی اتاقها معمولاً وسایل الکتریکی از قبیل رایانه ها، مانیتورها، دستگاههای کپی ، چراغهای روشنایی و... می باشند که این نوع بار در ادارات محسوس است. یک راه کاهش از این بار، خاموش کردن آنها در مواقع بیکاری است. راه دیگر این است که برای روشنایی به جای لامپهای شیشه ای از لامپهای فلورنست که اتلاف گرمای کمتری دارند استفاده شود.
3ـ بار سرمایی هوای نفوذی ممکن است بسیار زیاد باشد. باز بودن پنجره باعث می گردد که بخش عمده ای از توان کولر گازی صرف خنک کردن بیهوده هوای گرم ورودی شود که این سبب افزایش مدت کار کمپرسور و فرسودگی زود هنگام آن گردد. ضمن اینکه اتاق هم به نحو مطلوب خنک نمی شود.
اگر درهای داخلی هم باز باشند کولر به جای خنک کردن فقط یک اتاق در واقع باید چندین فضا خنک شود.
4ـ سرد کردن اتاق بیش از حد لزوم، ضمن اینکه از نظر بهداشتی صحیح نیست موجب افزایش مصرف برق و فرسایش بیهوده دستگاه می شود. با در نظر گرفتن موارد فوق جهت محاسبه سریع و سرانگشتی سایز کولر گازی از لینک ذیل می توان استفاده کرد.